Mitkä ovat 3 vaikuttavan brändin tärkeintä elementtiä?

Vahva ja vaikuttava brändi tarjoaa yrityksellesi kiistatonta kilpailuetua riippumatta toimialastasi. Mitä kilpaillummalla alalla toimit, sitä tärkeämpää on erottautua kilpailijoista, jotta saat asiakkaidesi huomion. Yrityksesi brändi saattaa olla jopa ainut selkeä erottautumisen keino yrityksellesi, jos toimialallasi on paljon erilaisia palveluntarjoajia.

Miten voit rakentaa yrityksellesi brändin, joka herättää positiivisia mielikuvia asiakkaissa ja toimii kilpailuetuna yrityksellesi? Tässä blogiartikkelissa käydään läpi 3-tärkeintä elementtiä, joista yrityksesi brändin vaikuttavuus muodostuu.

vaikuttavan brandin salaisuus on herattaa tunteita

Brändin kaikki erilaiset elementit

Sana ’brändi’ pitää sisällään paljon erilaisia osa-alueita. Terminä brändi voidaan lyhyesti määritellä mielikuvaksi siitä, millaiseksi yrityksen asiakkaat, sidosryhmät ja yrityksen työntekijät mieltävät yrityksen. Brändi on moniulotteinen kokonaisuus, jonka kautta yritys pyrkii vaikuttamaan asiakkaiden, sidosryhmien ja jopa työntekijöidensä mielikuvaan siitä, millainen yritys todella on.

Yrityksen brändiin liittyvien erilaisten elementtien ja yrityksen toteuttaman viestinnän lisäksi lisäksi asiakkaiden, sidosryhmien ja työntekijöiden kaikki erilaiset kokemukset yrityksestä ja kaikki kohtaamiset brändin kanssa muokkaavat mielikuvaa brändistä.

Yritys ei koskaan voi täysin kontrolloida sitä, millainen mielikuva siitä muodostuu asiakkaille, sidosryhmille tai työntekijöille. Yritys voi kuitenkin huolehtia siitä, että brändin rakentamisen peruselementit pyritään aktiivisesti huomioimaan liiketoiminnassa, jotta yrityksen brändi näyttäytyisi asiakkaille ja sidosryhmille halutulla tavalla.

Brändin rakentamisesta on tehty paljon erilaisia tutkimuksia ja muutamien brändin rakentamisen osa-alueiden on todettu tutkitun tiedon valossa olevan erityisen merkityksellisiä vaikuttavan ja muistettavan brändin rakentamisessa. Käydään ensin lyhyesti läpi kaikki brändin rakentamisen peruselementit, joista todennäköisesti olet jo kuullut.

Sanaan brändi liitetään yleisesti ainakin nämä kaikki elementit:

 • Yrityksen nimi, logo, & tunnusmerkit
 • Slogan ja tunnuslause
 • Brändivärit, typografia
 • Visuaalinen ilme ja visuaalisen ilmaisun tyyli
 • Brändivalokuvat
 • Tuotepakkausten ja tuotteiden design
 • Brändin missio visio ja arvot
 • Brändin persoonallisuus ja äänensävy

Brändin johdonmukainen rakentaminen koetaan yleisesti haastavaksi. Eikä aivan syyttä, koska brändiin liittyy paljon erilaisia osa-alueita, eikä yritys voi täysin kontrolloida sitä, millaisia kohtaamisia asiakkailla ja sidosryhmillä on sen brändin kanssa. Vaikka kaikkia brändin rakentamiseen liittyviä peruselementtejä olisi mietitty ja jopa kirjattu ylös yrityksellesi brändikirjaan, niiden vieminen käytäntöön ja kommunikointi asiakkaille, sidosryhmille ja jopa työntekijöille voi olla haastavaa.

Suurimmalla osalla yrityksistä on logo, slogan, brändivärit ja typografia määriteltynä. Ehkä myös missio, visio ja tuotepakkaukset, sekä visuaalisen ilmeen elementit ja äänensävy, eli se millaisella tyylillä yritys viestii.

Brändisi ei välttämättä kuitenkaan vielä ole erityisen muistettava ja erottautuva, vaikka brändin rakentamisen peruselementit olisikin jo määritelty brändillesi. Mitä brändin rakentamisen osa-alueita on tuloksellisinta korostaa viestinnässä, kun haluat että potentiaalisimmat asiakkaasi muistavat brändisi ja haluavat ostaa yritykseltäsi? Mennään seuraavaksi siihen, mikä tekee brändistäsi erityisen vaikuttavan tutkitun tiedon valossa.

Vaikuttavan brändin tärkeimmät elementit tutkitun tiedon valossa

1. Brändilläsi on tarkoitus ja missio

Mikä on yrityksesi ja brändisi tarkoitus? Toivottavasti et vastaa tähän ainoastaan: tuottaa voittoa. Tietysti jokaisen yrityksen elinehtona on tehdä liiketoimintaa kannattavasti ja tuottaa rahaa. Jos kuitenkin haluat rakentaa yrityksellesi vaikuttavan brändin, yritykselläsi pitäisi olla myös jokin syvempi tarkoitus ja päämäärä kuin ainoastaan tuottaa taloudellista voittoa.

Miten yrityksesi muuttaa maailmaa paremmaksi tai tekee brändin tuotteita tai palveluita käyttävien asiakkaiden elämästä parempaa, merkityksellisempää tai helpompaa? Miksi yritys on perustettu ja minkä ongelman se haluaa ratkaista?

Miksi tämä on niin merkityksellistä, että yritykselläsi pitäisi olla jokin voiton tavoittelua suurempi missio? Tutkimukset ovat osoittaneet, että näinä aikoina kuluttajat ovat alkaneet tarkkailla ostokäyttäytymistään ja he haluavat ostaa tuotteita ja palveluita sellaisilta brändeiltä, joilla on missiona jollain lailla vaikuttaa positiivisesti ympäröivään maailmaan. Kuluttajat haluavat tukea sellaisia brändejä, joilla on jokin syvällisempi aate ja olemassaolon tarkoitus, kuin ainoastaan tehdä rahaa. Myös yritysostajat tekevät kauppaa mieluummin sellaisten brändien kanssa, joilla on jokin positiivinen maailmaa muuttava missio ja tarkoitus olemassaololleen.

Ostaessaan tuotteita tai palveluita yritykseltä, jolla on jonkinlainen hyvä tarkoitus ja päämäärä, asiakkaat voivat kokea saavansa tarvitsemansa tuotteen tai palvelun ja samalla kokea tekevänsä jotain hyvää itse. Asiakkaat haluavat ostaa sellaisilta brändeiltä, joilla on missiona tehdä jotain sellaista, minkä asiakkaat kokevat tärkeäksi.

Miten sanoitat brändin tarkoituksen & kerrot missiostasi vaikuttavasti?

Ensimmäinen askel tarkoituksen ja mission sanoittamisessa on miettiä, miksi yrityksesi todella on perustettu ja miksi yritystäsi tarvitaan? Miten haluat auttaa asiakkaitasi? Minkä ongelman tahdot aidosti ratkaista ja poistaa asiakkailtasi? Mitä haluat muuttaa maailmassa yritystoiminnallasi ja miten yrityksesi on osa muutosta ja ongelman ratkaisua? Kirjaa nämä ylös ja mieti sitten, miten yrityksesi konkreettisesti toteuttaa tarkoitustaan päivittäisessä liiketoiminnassa.

Minun yritykseni syntyi siksi, että inhosin vanhanaikaista tyrkyttävää myyntiä sekä myyjän roolissa toimiessani, että joutuessani sen kohteeksi asiakkaana. Haluan auttaa yrityksiä myymään tuotteitaan ja palveluitaan asiakaslähtöisellä tavalla, siten että asiakkaat löytävät tarpeisiinsa sopivimmat yritykset ja yritykset saavat lisää asiakkaita luontevasti, ilman tyrkyttävää pakkomyyntiä. Huomasin myös, että nopeasti etenevän digitalisaation keskellä yrityksissä tarvitaan apua digitaalisessa liiketoimintaympäristössä menestymiseen ja vaikuttavaan sisältömarkkinointiin.

Sanoitin ’Vaikuttavaa Sisältöä’ brändin tarkoituksen seuraavasti: Vaikuttavaa Sisältöä auttaa suomalaisia pk-yrityksiä saamaan lisää asiakkaita ja kasvattamaan liikevaihtoa asiakaslähtöisesti toteutetulla vaikuttavalla ja tuloksellisella sisältömarkkinoinnilla.

Brändin mission määrittelin näin: Vaikuttavaa Sisältöä auttaa yrityksiä liikevaihdon kasvattamisessa asiakaslähtöisesti toteutetulla laadukkaalla sisältömarkkinoinnilla, ilman organisaatiolähtöistä tuotteiden ja palveluiden kylmää myyntiä ihmisille, jotka eivät ole kiinnostuneita yrityksen tuotteista tai palveluista.

Brändin tarkoitus = Miksi yrityksesi on olemassa, ketä se auttaa & miten se auttaa asiakkaitaan

Brändin missio = Miten yrityksesi käytännössä toteuttaa tarkoitustaan omassa liiketoiminnassaan

2. Brändillä on ydinlupaus, joka puhuttelee brändin kohdeyleisöä

Mikä on ’brand promise’, eli brändin ydinlupaus? Se on lyhyesti ja ytimekkäästi sanoitettu uniikki lupaus siitä, mitä yrityksen brändi sitoutuu tarjoamaan asiakkailleen. Ydinlupauksen tulisi kertoa asiakkaita houkuttelevalla tavalla potentiaalisimmille asiakkaillesi se, mitä he voivat odottaa saavansa yritykseltäsi.

Ilman selkeästi määritettyä ydinlupausta yritykselle on haastavaa sanoittaa muutakaan markkinointiviestintää. Ydinlupauksen tulisi kertoa asiakkaille selkeästi, mitä he voivat odottaa yrityksesi tuotteilta tai palveluilta ja miten yrityksesi on erilainen tai parempi kuin kilpailevat saman alan toimijat.

Brändin ydinlupauksen tulisi onnistua herättämään potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinto yritystä kohtaan positiivisella tavalla ja houkutella brändin unelma-asiakkaita ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita.

Hyvä ydinlupaus brändille on:

 • Muistettava ja jää mieleen helposti
 • Eroaa muiden saman alan toimijoiden brändilupauksista
 • On selkeä ja helposti ymmärrettävä
 • On yrityksellesi realistinen saavuttaa ja kuulostaa uskottavalta
 • Inspiroi brändin unelma-asiakkaita olemaan osa brändin tarinaa

Askeleet brändin ydinlupauksen määrittämiseen:

 1. Tarkastele yrityksesi unelma-asiakasprofiileja tai luo ne ensimmäiseksi, jos et vielä ole tehnyt sitä. Määrittele tarkasti, ketä yrityksesi tuotteet tai palvelut voivat parhaiten auttaa. Kenelle yrityksesi haluaa myydä tuotteitaan tai palveluitaan ja millaisten asiakkaiden tarpeet ja ongelmat yrityksesi voi ratkaista mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
 2. Määrittele ja sanoita minkä ongelman tai mitkä asiakkaan ongelmat yrityksesi tuote tai palvelu ratkaisee ja miten tuotteesi tai palvelusi täyttää asiakkaan odotukset, jos hän valitsee yrityksesi.
 3. Sanoita asiakkaan tuotteestasi tai palvelustasi saama konkreettinen hyöty

Vaikuttavaa sisältöä brändi haluaa auttaa kasvuun pyrkiviä pk-yrityksiä toteuttamaan sisältömarkkinointia asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti. Brändi haluaa muuttaa yritysten markkinoinnin vanhanaikaisesta yksisuuntaisesta organisaatiolähtöisestä yrityksen tuotteiden tai palveluiden tyrkyttämisestä asiakaslähtöiseen ja vaikuttavaan sisältömarkkinointiin. Brändin ydinlupaus kuuluu seuraavasti:

”Vaikuttavaa ja tuloksellista sisältömarkkinointia”

3. Brändisi herättää tunteita

Yrityksesi brändi ei jää kenenkään mieleen, jos brändisi ei herätä tunteita. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset tekevät 95 % ostopäätöksistään alitajuisesti tunteidensa ohjaamina. Tunteilla ylipäätään on yleisesti tunnustettua suurempi merkitys ihmisten päätöksenteossa ja käyttäytymisessä. On tutkittu, että 85 % kuluttajista ostaa mieluiten sellaisilta yrityksiltä, joihin heillä on vahva tunneside. Tutkittu tieto osoittaa myös sen, että 50 % asiakkaiden brändikokemuksesta muodostuu täysin brändin herättämien tunteiden pohjalta.

Sellaiset yritykset, joissa hyödynnetään brändäyksessä emotionaalisia elementtejä, erottuvat massasta kilpailijoitaan paremmin. Yritykset, jotka osaavat valjastaa tunteiden voiman osaksi brändiään myös saavat helpommin lojaaleja asiakkaita sekä luovat positiivisia brändimielikuvia asiakkaissa, sidosryhmissä ja jopa työntekijöissään.

Tunteisiin vetoaminen ylipäätään on tutkitusti tehokkaampaa markkinointia, kuin järkeen vetoaminen. Tilastojen mukaan tunteisiin vetoavat mainokset tuottavat mainostajalle 2x paremmin, kuin rationaalisuuteen vetoavat mainokset. Tunteisiin vetoaminen on myös brändin rakentamisessa tuloksellisempaa, kuin rationaalisuus.

Miten voit hyödyntää tunteiden voimaa brändäyksessä?

Brändisi arvot näyttelevät tärkeää roolia tunteiden herättämisessä. Tuo brändisi arvot näkyviksi selkeästi, kerro niistä avoimesti ja autenttisesti. Ihmiset haluavat ostaa brändeiltä, joiden he kokevat jakavan samanlaiset arvot kuin heillä itsellään on. Tutkitun tiedon mukaan jopa 64 % kuluttajista sanoo ostaneensa yritykseltä, koska brändin arvot ovat samanlaiset kuin heillä.

Toinen tärkeä aspekti tunteiden herättämisessä on brändin aitous. Yleisösi aistii kyllä, jos brändisi on teennäinen kiiltokuva, joka on rakennettu sen pohjalta, millaiseksi ’hyvä brändi’ geneerisesti kuvitellaan. Näytä yleisöllesi aidosti millaista yrityksesi arki on ja ketä yrityksessäsi työskentelee toteuttamassa yrityksen missiota ja visiota. Kerro tarinoita brändin kulisseista ja yrityksesi erilaisista vaiheista.

Huomioi brändisi viestinnässä myös empatian osoittaminen asiakkaita kohtaan. Osoita asiakkaillesi mahdollisimman konkreettisesti, että välität heistä, ymmärrät heidän tarpeitaan, toiveitaan ja kipupisteitään ja haluat aidosti auttaa heitä. Vastaa kyselyihin ja kommentteihin, joita yrityksesi saa asiakkailta ja ole vuorovaikutuksessa asiakkaidesi kanssa.

Brändin rakentaminen on jatkuvaa työtä, jossa johdonmukaisuus palkitsee

Yrityksesi tarvitsee vaikuttavan brändin rakentamiseen myös brändin rakentamisen peruselementtejä, jotta yrityksestä tulee tunnistettava ja muistettava. Yritykselläsi pitää olla selkeä ja tunnistettava visuaalinen ilme, joka toistuu yhtenäisenä eri alustoilla.

Yritykselläsi pitää olla selkeä ja tunnistettava tyyli viestinnässä ja markkinoinnissa, jotka toistuvat kaikissa yrityksen käyttämissä viestinnän kanavissa yhtenäisinä. Brändin rakentaminen on jatkuvaa pitkäjänteistä työtä, jossa on pidettävä kiinni johdonmukaisuudesta.

Tutkittu tieto osoittaa, että saat etumatkaa vaikuttavan brändin rakentamisessa, jos panostat brändin tarkoituksen, mission ja ydinlupauksen sanoittamiseen ja viestimiseen asiakkaillesi, yhteistyökumppaneillesi ja työntekijöillesi. Brändin tarinaa kannattaa myös kertoa rohkeasti ja autenttisesti ja jakaa avoimesti, millaisten arvojen pohjalta yrityksesi toteuttaa liiketoimintaansa.

Tiesitkö, että yritysblogilla voit kasvattaa yrityksesi liikevaihtoa merkittävästi?

Yritysblogi voi tuottaa yrityksellesi tuhansista kymmeniin tuhansiin euroa liikevaihtoa vuodessa tai jopa yli 100 000 euroa! Suomessakin on ainakin yksi yrittäjä, joka on saanut yritysblogillaan yli 100 000 euroa liikevaihtoa vuodessa. Haluatko tietää, miten yritysblogi voi kasvattaa liikevaihtoasi ja mitkä ovat 5-pahinta virhettä, joiden takia yrityksesi ei saa toivottuja tuloksia yritysblogilla? Lue seuraavaksi: Blogitekstit voivat tuottaa yrityksellesi jopa 100 000 euroa vuodessa

Kiitos että luit tämän blogiartikkelin!

Mikäli pidit tästä artikkelista tai uskot, että muidenkin kannattaisi lukea tämä, saa tekstin ehdottomasti jakaa myös kollegoille!

Artikkelin lähteet:

Brändin tarkoitus ja missio: Forbes

Brändin ydinlupaus: Gary Fox

Brändi & tunteet: Clevertap & Medium.com

Samankaltaiset artikkelit