Brandistrategia auttaa yritystasi erottumaan joukosta ja rakentamaan vahvan brändin, joka vaikuttaa myönteisesti ostopaatoksiin.

Brändistrategia yrityksen brändin rakentamiseen

Brändin rakentaminen on moniulotteinen kokonaisuus, jossa tulee miettiä erilaisia yksityiskohtia aina brändisi visuaalisesta ilmeestä yrityksesi arvoihin, missioon, kilpailuetuihin ja äänensävyyn, jolla viestit asiakkaillesi. 

Jokaiselle yritykselle muodostuu jonkinlainen brändi vääjäämättä. Onko yrityksesi brändiä rakennettu tietoisesti ja johdonmukaisesti siten, että yrityksesi brändi näyttäytyy positiivisessa valossa asiakkaille ja yrityksen sidosryhmille?

Yrityksesi brändi on viimekädessä yrityksesi paras kilpailuetu, jos toimialallasi on paljon erilaisia palveluntarjoajia. Brändisi saattaa olla jopa ainut asia, joka erottaa yrityksesi muista saman alan toimijoista. Brändin tehtävä on nostaa yrityksesi esiin massasta ja kertoa potentiaalisille asiakkaille, miksi heidän tulisi valita juuri sinun yrityksesi kilpailijoiden sijaan.

Haluatko yrityksellesi vahvan ja kiinnostavan brändin, joka erottuu edukseen ja kuvastaa yrityksesi identiteettiä positiivisella tavalla? Onko yrityksellesi ollut haastavaa rakentaa brändiä johdonmukaisesti ja huomioiden kaikki brändin rakentamisen erilaiset osa-alueet?  


Kuvaileeko jokin seuraavista yrityksesi tilannetta tällä hetkellä? 

 • Yrityksesi visuaalinen ilme on sekava, epäjohdonmukainen tai ei ole linjassa sen kanssa, millaisena yrityksesi haluaisi näyttäytyä. Yrityksellesi ei ehkä ole määritelty selkeästi, millaiset värisävyt ja fontit kertovat yrityksesi tarinaa tyylikkäästi ja kuvastaen aidosti yrityksesi autenttista olemusta. 
 • On vaikeaa sanoittaa lyhyesti ja ytimekkäästi asiakkaitasi puhuttelevalla tavalla se, miten yrityksesi auttaa asiakkaitaan ja miksi se on olemassa. On hankalaa sanoittaa kiinnostavasti, mikä on yrityksesi missio. 
 • On haastavaa erottautua kilpailijoista tai sanoittaa se, miksi asiakkaidesi tulisi valita juuri sinun yrityksesi kilpailijoiden sijaan. 
 • Yritykselläsi on haasteita määrittää, kuka ja millainen ihminen on yrityksesi unelma-asiakas, et ehkä ole määritellyt erityisen tarkasti sitä, millaisille ihmisille tai yrityksille yrityksesi tuotteet tai palvelut sopivat parhaiten. 
 • Yrityksellesi ei vielä ole määritelty selkeää ja yhtenäistä tyyliä tuottaa sisältöjä ja viestintää eri alustoilla. 
 • On vaikeaa määritellä yrityksellesi arvot, tai on vaikeaa sanoittaa asiakkaille, miten yrityksesi arvot konkreettisesti toteutuvat yrityksesi liiketoiminnassa. 
 • Yrityksellesi ei ole määritelty ja sanoitettu selkeästi sitä, mikä tekee yrityksestäsi ainutlaatuisen. Yritykseltäsi puuttuu asiakaslähtöisesti sanoitettu yritystarina. 
 • Yrityksesi brändille ei ole määritelty selkeitä tavoitteita. Ei ole konkreettisesti sanoitettu sitä, minkä ongelman tai tarpeen yrityksesi todella ratkaisee ja mitä se pyrkii muuttamaan maailmassa. 
 • Yrityksesi uudistuu ja on aika kehittää tai uudistaa yrityksesi brändiä osittain tai kokonaisvaltaisesti. 
 • Yrityksesi brändistä täytyy saada rakennettua unelma-asiakkaitasi positiivisesti puhutteleva ja houkutteleva kokonaisuus, joka erottaa yrityksesi massasta 

Vaikuttava brändi 

Tämä palvelu sopii yrityksellesi erityisen hyvin, jos yrityksessäsi ei vielä ole mietitty kokonaisvaltaisesti yrityksen brändin muodostamisen erilaisia osa-alueita tai brändi kaipaa kirkastamista.  

Tämän brändistrategian avulla saat yrityksen brändin rakentamisen tärkeimmät elementit kuntoon ja pääset alkuun vaikuttavan ja positiivisen brändin rakentamisessa. Tämä palvelu soveltuu erinomaisesti myös brändisi uudistamiseen, kun brändiin kaivataan yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta tai halutaan esimerkiksi päivittää brändin missiota.  


Digitaalinen Brändikirja, johon kirjataan:

 • Yrityksesi missio ja tarkoitus asiakaslähtöisesti sanoitettuna. Luodaan kohdeyleisöä puhutteleva yritystarina siitä, miksi yrityksesi on olemassa ja tarjoaa niitä tuotteita tai palveluita, joita se myy. 
 • Yrityksen tärkeimmät kolme arvoa ja miten ne käytännössä näyttäytyvät yrityksesi liiketoiminnassa 
 • Yrityksesi visuaalinen tyyli, joka on linjassa yrityksen arvojen ja toivotun brändimielikuvan kanssa. Määritetään yrityksellesi fontit ja brändivärit.  
 • Tone of voice, jolla asiakkaita ja yrityksesi sidosryhmiä halutaan puhutella 
 • 1-2 realistista asiakasprofiilia yrityksen unelma-asiakkaista. Määritellään huolellisesti, keitä yrityksen tuotteet tai palvelut voivat auttaa parhaiten ja mitä arvoa unelma-asiakkaat konkreettisesti saavat yrityksen tuotteista tai palveluista. 
 • Määritellään, miten yrityksesi eroaa kilpailijoista ja mitkä ovat sen kilpailuedut. Mikä yrityksessäsi ja sen palveluissa tai tuotteissa on erilaista tai parempaa kuin kilpailijoilla. 
 • Brändisi kohdeyleisöä puhutteleva ydinlupaus ja ydinviestit yrityksesi markkinointiin yrityksen kilpailuetujen pohjalta 

1590 € + ALV 24 % 


Voittava brändi

Haluatko kasvattaa yrityksesi brändin tunnettuutta tietyssä markkinakategoriassa ja erottautua kilpailijoistasi kirkkaasti positiivisessa valossa, vaikka toimialallasi on paljon kilpailua? Onko yritykselläsi tavoitteena olla asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto?

Tämä palvelu sopii yrityksille, jotka ovat jo hankkineet suhteellisen vakiintuneen asiakaskunnan ja haluavat kasvattaa markkinaosuuttaan tietyssä kategoriassa markkinoilla. Tämä palvelu auttaa yritystäsi nousemaan esiin ja erottautumaan kilpailijoista tehokkaasti.   

Tässä palvelussa brändikirjaan kirjataan paitsi brändisi perusta, mietitään vielä hieman perusteellisemmin brändisi asemointia suhteessa kilpailijoihin ja markkinatilanteeseen.  

Tässä palvelussa mennään syvemmälle siihen, millainen markkinatilanne yrityksesi toimialalla on ja miten yrityksesi erottautuu kirkkaasti ja uniikisti kilpailijoistaan.  

Etsitään yrityksestäsi, sen toiminnasta ja tuotteista tai palveluista sellaisia erottavia piirteitä, jotka ovat asiakkaidesi mielestä ainutlaatuisia ja heille erityisen merkityksellisiä suhteessa siihen, miten kilpailijasi toimivat ja mitä he tarjoavat. 

Asemoinnissa määritellään ensin kategoria, johon yrityksesi brändi halutaan assosioida. Halutaanko että yrityksesi brändin mielletään olevan tasokas ja edustavan luksusta, hintajohtaja toimialallaan vai ehkä innovatiivinen ja uudenlaisia ratkaisuja tarjoava brändi? 

Brändillesi tärkeimmän markkinakategorian määrittelyn jälkeen tutkitaan muita samassa kategoriassa markkinoilla toimivia kilpailevia yrityksiä ja verrataan yritystäsi 3-kovimpaan kilpailijaan. 

Näin saadaan esiin markkinoilla toimivien kilpailijoidesi heikkoudet ja vahvuudet konkreettisesti sekä pystytään määrittämään yrityksellesi positiiviset erottautumistekijät halutussa markkinassa. 

Voittavan brändin brändistrategian toteutuksessa huomioidaan kaikki vaikuttavan brändin peruselementit, mutta toteutetaan myös yrityksen asiakkaille asiakastutkimus, sekä laajempi markkinatutkimus yrityksesi toimialalla. 


Digitaalinen brändikirja, jonka toteutukseen sisältyy: 

 • Yrityksesi missio ja tarkoitus asiakaslähtöisesti sanoitettuna. Luodaan kohdeyleisöä puhutteleva yritystarina siitä, miksi yrityksesi on olemassa ja tarjoaa niitä tuotteita tai palveluita, joita se myy. 
 • Yrityksen tärkeimmät neljä arvoa ja miten ne käytännössä näyttäytyvät yrityksesi liiketoiminnassa 
 • Määritetään yrityksesi visuaalinen tyyli, joka on linjassa yrityksen arvojen ja toivotun brändimielikuvan kanssa. Määritetään yrityksellesi fontit ja brändivärit.  
 • Määritellään tone of voice, jolla asiakkaita ja yrityksesi sidosryhmiä halutaan puhutella. 
 • Luodaan 3-4 realistista asiakasprofiilia yrityksen unelma-asiakkaista. Määritellään huolellisesti, keitä yrityksen tuotteet tai palvelut voivat auttaa parhaiten ja mitä arvoa unelma-asiakkaat konkreettisesti saavat yrityksen tuotteista tai palveluista. 
 • Toteutetaan yrityksellesi asiakastutkimus ja pyydetään asiakkailta palautetta siitä, kuinka he kokevat yrityksesi brändin. Huomioidaan asiakkaiden näkemykset ja kokemukset brändisi asemoinnissa ja sen kehittämisessä. 
 • Määritellään, mihin markkinakategoriaan yrityksesi brändi halutaan saada assosioitumaan yleisön mielessä ja kuinka asemoinnissa onnistutaan käytännössä. 
 • Toteutetaan valitussa markkinakategoriassa kilpailija-analyysi yrityksesi 3-kovimmasta kilpailijoista  
 • Muodostetaan selkeästi kilpailijoista erottautuvat ydinviestit yrityksesi markkinointiin yrityksen kilpailuetujen pohjalta 

2890 € + ALV 24%


Haluatko yrityksellesi brändistrategian, joka auttaa yritystäsi erottumaan massasta positiivisesti? 

Vaikuttava Brändi brändikirjan avulla yrityksesi saa selkeät suuntaviivat johdonmukaiseen brändin rakentamiseen ja erottautumiseen.

Mikäli toimit erittäin kilpaillulla alalla ja haluat kasvattaa liiketoimintaasi, erottautua kirkkaasti kilpailijoistasi ja luoda brändillesi jalansijaa spesifisti jossakin markkinakategoriassa, Voittava Brändi brändistrategia auttaa saavuttamaan nämä tavoitteet.  

Tarvitseeko yrityksesi brändistrategian? Laita minulle tilaus sähköpostiin tiina@vaikuttavaa-sisaltoa.fi 

Mikäli sinulla on kysyttävää brändistrategiapalveluista tai koet että näistä valmiista kokonaisuuksista kumpikaan ei suoraan sellaisenaan sovi yrityksesi tarpeisiin, varaa tästä tapaaminen kanssani. Jutellaan yhdessä yrityksesi tarpeista ja siitä, voisinko olla avuksi yrityksellesi. 

Tarvittaessa voin räätälöidä juuri sinun yrityksellesi sopivan kokonaisuuden. Sanon sinulle rehellisesti suoraan myös sen, mikäli minulla ei ole tarjota sinun yrityksellesi sopivaa ratkaisua. Tapaaminen on sinulle maksuton eikä sido sinua mihinkään. 

Ollaan yhteydessä! 

Brandistrategialla luodaan vaikuttavia ja muistettavia brandeja

Tiina