Googlen SGE-haku tulee, oletko valmis?

Mikä ihmeen SGE-haku? Kirjainyhdistelmä tulee sanoista Search generative experience. Hurjimpien arvioiden mukaan generatiivista tekoälyä hyödyntävä uusi Google haun malli vähentää hakukoneista verkkosivuille tulevan liikenteen määrää dramaattisesti, koska tekoäly vastaa hakijan kysymyksiin suoraan Googlen etusivulla.

Google on lanseerannut käyttöön generatiivista tekoälyä hyödyntävän SGE-haun testiversion jo yli 120-maassa ja se on tulossa myös Suomeen. Tästä blogiartikkelista saat tietää kaiken oleellisen Googlen SGE-hausta.

Miten SGE-haku toimii verrattuna perinteiseen Google hakuun?

Googlen Search generative experience hakumalli uudistaa Google haut kokonaisvaltaisesti. Hakukoneen käyttäjä saa Googlen etusivulla tekoälyn koostamia vastauksia kysymyksiinsä. SGE-haku yhdistelee tietoa verkosta erilaisiin visuaalisiin featured snippet osioihin ja tuo hakukoneen käyttäjän tarvitsemaa tietoa suoraan Googlen hakutulossivulle helposti hahmotettavaan ja aiempaa visuaalisempaan muotoon.

SGE-haun testiversiossa SGE-elementtejä on näytetty hakutuloksissa ensimmäisenä 86,8 % kaikista tehdyistä hauista. SGE-elementit aktivoituvat suurimmassa osassa hakuja ja muuttavat merkittävästi hakukoneen käyttöä aiempaan verrattuna.

Hakukoneen käyttäjä voi jatkossa käydä dialogia generatiivisen tekoälyn kanssa ja esittää tekoälylle hakuunsa liittyviä jatkokysymyksiä, joiden pohjalta tekoäly edelleen jalostaa hakutuloksia vastaamaan hakijan kysymyksiin paremmin.

Jos haluat ostaa maastopyörän ja Googlaat maastopyöriin liittyvää tietoa, sinulle todennäköisesti herää saamiesi ensimmäisten hakutulosten pohjalta lisää kysymyksiä tai haluat verrata tarkemmin tiettyjä pyörävaihtoehtoja. Voit SGE-haussa esittää Googlelle jatkokysymyksen siten, että ensimmäisen toteuttamasi haun tulokset säilyvät toisen kyselyn pohjana.

Tekoälyn koostamat vastaukset näkyvät hakutulossivuilla ensimmäisenä ja pyrkivät vastaamaan hakuun mahdollisimman relevantisti ja monipuolisesti. Tekoälyn luomat featured snippet osiot sisältävät useita linkkejä erilaisiin tietolähteisiin, joista tekoäly poimii sisältöä.

Mikäli hakukoneen käyttäjä kuitenkin saa tarvitsemansa vastaukset jo tekoälyn koostamista tiedoista Googlen etusivulta, hän ei todennäköisesti siirry millekään verkkosivulle etsimään lisää tietoa aiheesta. Tämän takia uusi generatiivinen haku todennäköisyydellä vähentää Googlesta verkkosivuille tulevan liikenteen määrää.

Googlen omien sanojen mukaan SGE-haku tarjoaa hakukoneen käyttäjille mahdollisuuden:

Miten SGE-uudistus vaikuttaa hakusanamainontaan?

Google lupaa, että myös uudistetussa SGE-hakunäkymässä yritysten mainoksilla on oma tärkeä roolinsa arvokkaan tiedon ja erilaisten tuote tai palveluvaihtoehtojen esittelemisessä hakukoneen käyttäjille.

Google Ads mainoksille luvataan edelleen hyvää näkyvyyttä. Mainoksille on varattu niille omistettuja paikkoja läpi hakutulossivun myös SGE-uudistuksen jälkeen.

Vielä ei ole aivan varmaa, miten tämä toteutuu käytännössä ja myös mainosten kautta hakukoneista verkkosivuille ohjautuvan liikenteen määrän ennustetaan laskevan uudistuksen myötä.

Todennäköisesti Google kuitenkin haluaa edelleen panostaa siihen, että mainostajat saavat investoinnilleen tuottoa ja huolehtii siitä, että myös uudistuksen jälkeen Googlen käyttäjät näkevät yhä mainoksia keskeisillä paikoilla hakutulossivuilla.

Googlen oma ansaintamalli perustuu pitkälti yritysten maksamiin mainosrahoihin, eikä Google halua sahata omaa oksaansa poikki. Todennäköisesti hakusanamainonta kannattaa myös jatkossa.

Mainosten tulee kuitenkin olla sisällöllisesti entistä kiinnostavampia ja relevantimpia suhteessa hakukoneen käyttäjän hakuintentioon ja tarpeeseen.

Mainosten on vastattava käyttäjien hakuintentiota ja tarpeita erinomaisesti, jotta ne saavat näyttökertoja, erottuvat edukseen visuaalisesta SGE-hakunäkymästä ja saavat klikkauksia.

Kuvassa laskusuhdanteinen käyrä ja teksti: Kannattaako verkkosivujen hakukoneoptimointi yhä Googlen SGE uudistuksen jälkeen?  Hurjimpien ennusteiden mukaan SGE-haku laskee verkkosivuille tulevan liikenteen määrää jopa 60 %

Romahtaako verkkosivujen orgaaninen liikenne SGE-uudistuksen jälkeen?

Tekoäly nostaa hakutulosten kärkeen keskimäärin kymmenen linkkiä neljältä eri verkkosivustolta.

Sivustosi voi päästä hakutulosten kärkeen orgaanisesti myös uudistuksen jälkeen, mutta SGE-malli nostaa hakutulosten kärkeen yhdessä hakukyselyssä orgaanisesti keskimäärin vain neljä eri verkkosivustoa, joilla on hakijan tekemään kyselyyn liittyvää relevanttia informaatiota, tuotteita tai palveluita.

Hurjimmat arviot ennustavat verkkosivuille Googlesta tulevan orgaanisen liikenteen putoavan vähintään 20 % ja pahimmillaan jopa 60 %.

Perinteiset orgaaniset hakutulokset näkyvät uudistuksen jälkeen hakutulossivulla huomattavasti alempana kuin aiemmin.

Tämä yhdistettynä siihen, että tekoäly vastaa useisiin kyselyihin suoraan Googlen etusivulla, uudistus laskee verkkosivuille orgaanisesti saatavan liikenteen määrää. Kukaan ei vielä voi varmuudella kertoa, miten paljon.

Synkistä ennusteista huolimatta SGE-haun uusi aikakausi ei välttämättä tuhoa verkkosivujesi orgaanista löydettävyyttä. SGE uudistus ei myöskään poista verkkosivujen hakukoneoptimoinnin merkityksellisyyttä, vaan korostaa sitä.

Vaikka uudistus vääjäämättä vähentää orgaanisen liikenteen määrää verkkosivuille, jotka ovat aiemmin sijoittuneet hakutulosten kärkipaikoille, se tarjoaa mahdollisuuden myös pienemmille ja vähemmän tunnetuille sivustoille ja palveluntarjoajille mahdollisuuden saada parempaa näkyvyyttä.

On tutkittu, että 93,8 % Generatiivisen haun esittelemistä ensimmäisistä orgaanisista sisällöistä on täysin eri lähteistä ja erilaisilta verkkosivuilta kuin ensimmäiseksi nousevat perinteiset orgaaniset tulokset vanhassa Google haussa. SGE-haku nostaa hakutuloksiin sisältöä osittain samanlaisilla avainsanoilla kuin perinteinen Google haku.

Joulukuussa 2023 Amerikassa tehtiin SGE-hakuun liittyvä tutkimus tuhannella eri avainsanalla, jotka liittyivät keskeisesti kymmeneen eri toimialaan.

Tutkitulla markkina-alueella tutkimukseen sisällytetyillä tuhannella avainsanalla tehtiin kuukaudessa 140 miljoonaa hakua. Tutkimuksessa havaittiin, että eri toimialoilla suosituista kaupallisen hakuintention avainsanoista 86,8 % nosti esiin erilaisia sisältöjä SGE-haussa. Suosituista avainsanoista 13,2 % ei generoinut lainkaan sisältöä SGE-haussa.

Vaikuttaa siltä, että SGE-uudistuksen jälkeen hieman erilaiset avainsanat ja sisällöt pääsevät hakutulosnäkymän huipulle kuin perinteisissä orgaanisissa hakutuloksissa.

SGE-on vasta testivaiheessa niissäkin maissa, joissa Google on lanseerannut sen jo käyttöön. Ei vielä ole olemassa tarkkaa dataa, tutkimustuloksia tai varmaa näyttöä siitä, miten SGE-uudistus realistisesti vaikuttaa erilaisten verkkosivujen orgaaniseen liikenteeseen.

SGE:n todennäköiset vaikutukset orgaaniseen hakukonenäkyvyyteen & liikenteeseen:

Miten SGE-uudistukseen kannattaa varautua?

SGE-haun testiversio on käytössä jo yli 120-maassa, mutta uudistusta ei vielä ole otettu käyttöön kokonaisvaltaisesti ja pysyvästi missään. Google ei ole vielä tiedottanut, koska uudistuksen testiversio tulee Suomeen tai milloin uudistus otetaan käyttöön kokonaisvaltaisesti ja pysyvästi kaikkialla maailmassa.

Varmaa on vain se, että muutos on tulossa ja siihen kannattaa varautua etukäteen. Kukaan ei tiedä varmuudella, mitä verkkosivujen maksetulle tai orgaaniselle näkyvyydelle ja niiden kautta saatavalle verkkosivujen liikenteelle tapahtuu uudistuksen jälkeen. Kansainväliset SGE-uudistukseen perehtyneet markkinoinnin asiantuntijat pitävät muutamia toimia uudistukseen varautumisessa ja hyvän näkyvyyden ylläpitämisessä erityisen tärkeinä.

Myös SGE-uudistuksen jälkeen verkkosivuston hakukonenäkyvyyden peruselementit pitävät pintansa. Monipuolisen, syvällisen ja laadukkaan hakukoneen käyttäjiä palvelevan sisällön merkitys korostuu sivuston teknisen toimivuuden ja käyttäjäkokemuksen optimoinnin ohella.

Erityisesti sivuston käyttäjäkokemukseen kannattaa panostaa. Käyttäjäkokemukseen vaikuttavat käytännössä sivuston latautumisnopeus, selkeät navigaatiovalikot, visuaalisesti miellyttävä ja helposti hahmotettava layout, laadukkaat kuvat ja visuaaliset elementit, sivuston helppokäyttöisyys ja helppous navigoida sivustolla sekä löytää etsimänsä tieto.

Mikäli verkkosivuillasi on näissä aihealueissa vielä parantamisen varaa, kannattaa tarttua toimeen nyt. Hakukonenäkyvyyden perusresepti säilyy samanlaisena kuin tähänkin asti, mutta reseptin ainekset todennäköisyydellä muuttuvat jonkin verran SGE:n myötä.

Miten varmistaa omien verkkosivujen mahdollisimman hyvä hakukonenäkyvyys myös SGE-uudistuksen jälkeen?

Sivuston teknisen optimoinnin ja käyttäjäkokemuksen parantamisen ohella sisällöillä on tärkeä rooli. Erityisesti sellaisella sisällöllä, joka täyttää Googlen EEAT-kriteerit erinomaisesti. Kerron EEAT-kriteereistä tarkemmin tässä artikkelissa: Miten teet verkkosivujen sisällön hakukoneoptimoinnin? Lue se seuraavaksi, jos haluat ymmärtää, mitä EEAT-sisältö tarkoittaa käytännössä!

Käytännössä lyhyesti kuvattuna EEAT-sisältö tarkoittaa aihetta syvällisesti ja moniulotteisesti käsittelevää asiantuntevaa tietoa aiheesta, josta hakukoneen käyttäjä haluaa saada tietoa. EEAT kriteereissä korostuu etenkin kokemuspohjainen ja omakohtainen tietämys aiheesta.

Sisällön pitäisi olla mahdollisimman uniikkia ja näkemyksellistä, sekä tuoda jotain uutta käsiteltävään aiheeseen sen sijaan, että teksti käsittelee vain samoja asioita kuin muutkin aiheesta kirjoitetut tekstit. Pelkästään 100 % tekoälyllä tuotettu sisältö ei täytä Googlen EEAT kriteereitä, koska se ei tarjoa yleisölle henkilökohtaiseen kokemukseen ja näkemykseen perustuvaa asiantuntijatietoa tai mitään sellaista tietoa, mitä ei jo löydy Internetistä.

Yksi erottautumisen keino ja mahdollisuus saada verkkosivustollesi näkyvyyttä SGE-uudistuksen jälkeen on hyödyntää sellaisia sisältömuotoja, joita kuka tahansa ei voi vielä tuottaa tekoälyllä. Tällaisia ovat infografiikat aiheestasi, tietovisat, laadukkaat omat valokuvat sekä videot verkkosivuilla.

Sisällöntuotantoon kannattaa myös harkita enemmän ns. long tail avainsanoja, sillä ihmisten tekemät kyselyt hakukoneissa muuttuvat SGE:n myötä pidemmiksi ja keskustelevammiksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hakukoneille esitetään yhä tarkempia ja yksityiskohtaisempia kysymyksiä kasvavassa määrin. Tällöin myös verkkosivujen sisältöjä kannattaa tuottaa vastaamaan tiettyihin tarkoin määriteltyihin hakukyselyihin.

Jos haluat tietää lisää siitä, mikä on ’long tail’ avainsana ja miten valita sopiva avainsana erilaisten sisältöjen hakukoneoptimointiin lue seuraavaksi: Mikä on avainsanatutkimus ja mitä hyötyä siitä on?

Yksi keskeinen tekijä hyvän näkyvyyden saamisessa SGE-aikakautena on tuottaa verkkosivuille niin arvokasta, relevanttia, informatiivista ja suosittua sisältöä, että se kerää viittauksia ja linkityksiä muualla Internetissä. Google on itse kertonut, että yksi keskeinen tekijä SGE-hakutulosten muodostumisissa ja kärkeen nousevissa sisällöissä on se että Google mieltää sivuston luotettavaksi tietolähteeksi.

Sivustosi luotettavuus ja auktoriteetti Googlen silmissä kasvaa, jos sivustoosi viitataan muualla internetissä Googlen luotettaviksi ja arvovaltaisiksi mieltämillä sivustoilla ja sisältöjäsi jaetaan oman verkkosivustosi ulkopuolelle.

Mitkä tekijät vaikuttavat myönteisesti hyvään hakukonenäkyvyyteen tulevaisuudessa:


Kiitos, että luit tämän artikkelin


Mikäli Pidit tästä artikkelista tai sait siitä hyödyllistä tietoa, saa tekstin ehdottomasti jakaa myös kollegoille!

Artikkelin lähteet:

Miten SGE-haku toimii verrattuna perinteiseen hakuun: Google & Search Engine Land

SGE-uudistuksen vaikutus verkkosivujen näkyvyyteen hakukoneissa: Search Engine Land

Miten varautua SGE-uudistukseen: Neilpatel.com

Miten maksimoida verkkosivujen hyvä hakukonenäkyvyys SGE-uudistuksen jälkeen: Neilpatel.com/Nikki Iam


Samankaltaiset artikkelit