Mikä on avainsanatutkimus ja mitä hyötyä siitä on?

Mitä jos voisit täysin ilmaiseksi saada selville, mitkä liiketoimintaasi tai myymiisi tuotteisiin tai palveluihin liittyvät aihealueet, tuotekategoriat tai palvelut kiinnostavat potentiaalisia asiakkaitasi kaikkein eniten? Mitä jos voisit samalla myös saada selville, mitä epäilyksiä tai kysymyksiä potentiaalisilla asiakkailla voi olla toimialaasi, tuotteisiisi tai palveluihisi liittyen? Sellaisiakin, joita he eivät koskaan sano sinulle ääneen. Haluaisitko hyödyntää tämän mahdollisuuden?

Avainsanatutkimus mahdollistaa nämä kaikki asiat. Avainsanatutkimuksen avulla voit saada erittäin arvokasta tietoa siitä, mistä potentiaaliset asiakkaasi ovat erityisen kiinnostuneita suhteessa myymiisi tuotteisiin tai palveluihin. Voit myös saada selville kysymyksiä ja epäilyksiä, joita he eivät suoraan sano sinulle.

Selvittämällä, mikä asiakkaitasi eniten kiinnostaa suhteessa myymiisi tuotteisiin tai palveluihin ja millaisia ostamisen esteitä heillä saattaa olla, voit toteuttaa sisältömarkkinointia, joka puhuttelee aidosti potentiaalisten asiakkaiden motiiveja ja tietotarpeita. Tässä artikkelissa kerron sinulle selkeät askeleet siihen, kuinka voit itse toteuttaa avainsanatutkimuksen ilmaiseksi Googlen hakukentän ja Googlen avainsanasuunnittelijan avulla.

Saat tästä artikkelista selkeät ja helpot ohjeet siihen, miten voit ilmaiseksi toteuttaa avainsanatutkimuksen tuloksellisesti. Artikkelissa käydään vaiheittain läpi nämä asiat:

Avainsanatutkimuksen määritelmä ja tarkoitus

Jos kysytään Googlelta ’mikä on avainsanatutkimus’, saadaan vastaukseksi, että avainsanatutkimus on prosessi, jonka avulla hakukoneoptimoinnin ammattilaiset analysoivat erilaisia hakusanoja ja lauseita, joita hakukoneen käyttäjät kirjoittavat hakukyselyihin etsiessään hakukoneiden kautta tuotteita, palveluita tai informaatiota erilaisista aiheista.

Avainsanatutkimus on käytännössä tuloksellisen SEO (search engine optimization) työn perusta, jonka pohjalta hakukoneoptimoidaan verkkosivuja ja verkkosivujen sisältöjä ammattimaisesti. Avainsanatutkimuksen tarkoituksena on saada selville millaisin sanoin yrityksen kohdeyleisö ja potentiaaliset asiakkaat etsivät yrityksen palveluihin, tuotteisiin, toimialaan tai liiketoimintaan liittyvää tietoa verkosta hakukoneiden kautta. Selvittämällä tämä, saadaan selville, millaisille avainsanoille verkkosivujen rakenteita ja sisältöjä kannattaa hakukoneoptimoida, jotta saadaan verkkosivuille liikennettä hakukoneista ilman maksettua mainontaa.

Avainsanatutkimuksen ymmärtämisestä ja osaamisesta on paljon hyötyä muillekin kuin hakukoneoptimoinnin ammattilaisille! Avainsanatutkimuksesta on hyötyä jokaiselle yrittäjälle ja yritykselle, joka myy omia tuotteitaan tai palveluitaan verkossa. Sinun ei tarvitse olla hakukoneoptimoinnin ammattilainen hyötyäksesi avainsanatutkimuksen tekemisestä.

Avainsanatutkimuksen avulla tiedät, miten voit tehdä verkkosivuillesi sellaista sisältöä, joka kiinnostaa potentiaalisia asiakkaitasi ja ohjaa heitä lähemmäs ostopäätöstä. Avainsanatutkimuksen avulla voit lisäksi saada ideoita yrityksesi sisältömarkkinointiin laajemminkin kuin ainoastaan verkkosivujen sisällöntuotantoon.

Vaikka avainsanatutkimuksessa tutkitaankin nimenomaan sitä, millaista tietoa potentiaaliset asiakkaasi etsivät verkosta, samat aihepiirit kiinnostavat potentiaalisia asiakkaitasi erittäin suurella todennäköisyydellä myös somessa ja muissa mediaympäristöissä. Avainsanatutkimuksen tarjoamia ideoita ja löydöksiä voi siis hyödyntää yrityksen sisältömarkkinoinnissa periaatteessa missä tahansa markkinoinnin kanavassa!

Googlen avainsanasuunnittelijan käyttö

Googlen avainsanasuunnittelija on oikeastaan Google Adsiin, eli Googlen maksetun mainonnan suunnitteluun liittyvä työkalu. Avainsanasuunnittelijan käyttö on täysin ilmaista. Vaikka Googlen avainsanasuunnittelija on suunniteltu Google Adsia varten, sitä on helppo käyttää avainsanatutkimuksen tekemiseen myös silloin, kun haluat hakukoneoptimoida verkkosivujesi sisältöjä tai saada dataa siitä, millaisia yrityksesi tuotteisiin tai palveluihin liittyviä hakuja ihmiset tekevät verkossa.

Käyttääksesi Googlen avainsanasuunnittelijaa sinun on ensimmäiseksi luotava yrityksellesi Google Ads tili. Tilin luomisen vaiheessa Google pyytää sinulta luottokortin tietoja, sillä Google Ads on maksullista mainontaa, joka tyypillisesti veloitetaan luottokortilta. Luottokortilta ei kuitenkaan veloiteta mitään, jollet luo yrityksellesi Google Ads mainoskampanjoita Google Ads tililläsi. Luotuasi Google Ads tilin ja kirjauduttuasi tilille avataan ensimmäisenä ’työkalut’ valikko.

Googlen avainsanasuunnittelijaa voi hyodyntaa avainsanatutkimuksessa

Klikattuasi ’löydä uusia avainsanoja’ kuvaketta pääset käyttämään Googlen avainsanasuunnittelijaa. Ensin listaat seuraavan kuvan osoittamaan kenttään kaikki mahdolliset sanat ja sanayhdistelmät, joilla voisit kuvitella potentiaalisten asiakkaidesi etsivän yrityksesi palveluita, tuotteita tai toimialaasi liittyvää tietoa Googlesta ja muista hakukoneista.

Halutessasi voit myös lisätä oman verkkosivustosi osoitteen ’sivusto’ kenttään, jos haluat että avainsanasuunnittelija suodattaa pois verkkosivuiltasi saamansa datan perusteella yrityksellesi mahdollisesti epäolennaisia avainsanavaihtoehtoja.

Havainnollistaakseni sinulle avainsanojen analyysia, otan tähän blogitekstiin kuvitteellisen case esimerkin, että minulla olisi toimeksiantosopimus verkkosivujen hakukoneoptimoinnista ja verkkosivujen SEO-sisällöntuotannosta Lappeenrantalaisen kauneushoitolan kanssa. Kuvitteellisessa esimerkissä teen hakukoneoptimointia kuvitteelliselle kauneushoitolalle, jonka nimi on ’Hehku.’ Kauneushoitola tarjoaa erilaisia kosmetologin palveluita, ripsien pidennyksiä, meikkauspalveluita ja jalkahoitoja. Kauneushoitola myös maahantuo kauneudenhoitoalan tuotteita ja tarvikkeita sekä myy niitä omassa verkkokaupassa.

Seuraavaksi avainsanasuunnittelija luo sinulle erilaisia avainsanaehdotuksia pohjautuen kirjoittamisiisi mahdollisiin avainsanoihin. Seuraavan kuvan kuvakaappauksessa teksti on harmillisen pientä ja epäselvää, mutta vasemmassa yläreunassa näet avainsanasuunnittelijassa kaikki itse listaamasi mahdolliset avainsanavaihtoehdot, joita on käytetty pohjana ehdotuksille.

Ensimmäisessä sarakkeessa vasemmalla näet ensin itse listaamiesi erilaisten avainsanavaihtoehtojen tiedot ja sen jälkeen avainsanasuunnittelijan luomia avainsanaehdotuksia, jotka pohjautuvat listaamiisi avainsanoihin. Toisessa sarakkeessa avainsanasuunnittelija kertoo sinulle, paljonko milläkin avainsanavaihtoehdolla tehdään hakukyselyitä kuukausittain keskimäärin vuoden aikana.

Kolmas ja neljäs sarake eivät ole avainsana-analyysin kannalta erityisen relevantteja, sillä ne kertovat vain siitä, onko avainsanan kysyntävolyymi hakukyselyissä muuttunut edellisten kuukausien aikana. Tämä ei tavanomaisesti ole hakukoneoptimoinnin näkökulmasta erityisen relevanttia. Kiinnittäisin näihin sarakkeisiin huomiota vain siinä tapauksessa, jos huomaisin, että jonkin avainsanan hakuvolyymi on muuttunut merkittävän paljon edellisten kuukausien aikana.

Viidennestä sarakkeesta näet eri avainsanavaihtoehtojen kilpailutilanteen. Tieto avainsanan kilpailutilanteesta on erittäin tärkeä avainsana-analyysissa ja eri avainsanojen kilpailutilanne tulee huomioida aina! Kerron pian lisää, miksi ja miten. Kuudenteen sarakkeeseen ei tarvitse kiinnittää huomiota avainsana-analyysissa. Seitsemäs ja kahdeksas sarake kertovat sinulle, mikä kyseisen avainsanan hintataso on Google Ads mainonnassa. Sarakkeet seitsemän ja kahdeksan eivät ole suorasti erityisen merkityksellisiä avainsana-analyysissa, mutta niihinkin on hyvä kiinnittää hieman huomiota valitessaan avainsanoja.

Googlen avainsanasuunnittelija kertoo sinulle aina oletusarvoisesti, montako kuukausittaista Google hakua milläkin avainsanavaihtoehdolla on keskimäärin kuukausittain vuoden aikana. Voit halutessasi myös rajata tarkastelujaksoksi jotkut tietyt kuukaudet tai tietyn ajanjakson vuodesta.

Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen, jos erilaiset sesongit vaikuttavat liiketoimintaasi ja markkinointiisi. Jos esimerkiksi suunnittelisit yrityksellesi joulun ajan blogipostauksia tai joulun ajan sisältömarkkinointia ja haluat selvittää, millaisia tuotteisiisi tai palveluihisi liittyviä hakuja potentiaaliset asiakkaasi toteuttavat juuri joulusesongin aikaan, rajaa tarkastelujaksoksi joulun ajan sesonkikuukaudet! Pääsääntöisesti yhden vuoden tarkastelujakso antaa sinulle kuitenkin hyvän kokonaiskuvan siitä, kuinka paljon milläkin avainsanavaihtoehdolla on hakuvolyymia tyypillisesti keskimäärin ja miten kilpailtu avainsana on keskimäärin. Syvennytään seuraavaksi avainsana-analyysin maailmaan, eli siihen, mitä sinun erityisesti kannattaa huomioida, kun valikoit verkkosivuillesi avainsanoja, joille optimoit verkkosivujen sisältöjä.

Avainsana-analyysin vaiheet ja eri osa-alueet

Mitä kaikkea avainsana-analyysissä tarkastellaan?

  • Avainsanan hakuintentio, eli ns. ’search intent’
  • Avainsanan kilpailutilanne
  • Avainsanan hakuvolyymi
  • (Avainsanan hintataso Google Ads mainonnassa)

Mikä on hakuintentio?

Kaikilla avainsana-analyysin osa-alueilla on merkitystä tuloksellisessa SEO-sisällöntuotannossa, mutta avainsanan hakuintention ymmärtäminen on mielestäni tärkein näistä kaikista. Hakukoneen käyttäjän hakuintentio on tyypillisesti jokin näistä neljästä vaihtoehdosta: kaupallinen, transaktionaalinen, informatiivinen tai navigaatio.

Kaupallinen intentio tarkoittaa sitä, että hakukoneen käyttäjä on kiinnostunut ostamaan jonkin tuotteen tai palvelun ja etsii hakukoneista siihen liittyvää tietoa vertaillakseen eri vaihtoehtoja ja erilaisia palveluita. Transaktionaalinen hakuintentio tarkoittaa sitä, että hakukoneen käyttäjä on jo valmis ostamaan jonkin tuotteen tai palvelun ja etsii verkosta hakukoneen kautta verkkokauppaa tai palveluntarjoajaa, jolta voi ostaa haluamansa tuotteen tai palvelun heti.

Informatiivinen hakuintentio tarkoittaa sitä, että hakukoneen käyttäjä haluaa oppia jotain uutta tai saada lisää tietoa aiheesta, josta tekee hakukyselyn hakukoneessa. Navigaatioon liittyvä hakuintentio tarkoittaa sitä, että hakukoneen käyttäjä haluaa löytää hakukoneen kautta jonkin tietyn sivun ja päästä sille sivulle.

Havainnollistavat esimerkit eri hakuintentioista

Kaupallinen intentio: ”Ripsienpidennykset Lappeenranta”

Transaktionaalinen intentio: ”Tarvikkeet ripsienpidennykseen netistä”

Informatiivinen intentio: ”Miten ripsienpidennys tehdään”

Navigaatio intentio: ”Ajanvarauskalenteri kauneushoitola Hehku”

Hakukukoneoptimoinnin maksullisen Semrush työkalun datan perusteella vuonna 2022 kaikista Googlessa tehdyistä hakukyselyistä kaupallisia kyselyitä oli 12,6 %. Transaktionaalisten hakukyselyiden osuus oli 22,4 %, informatiivisten hakujen osuus 56,5 % ja navigaatiohakuja tehtiin 8,6 %.

Koska informatiivisia hakuja tehdään ylivoimaisesti eniten, verkkosivuillasi kannattaa olla potentiaalisten asiakkaiden tietotarpeisiin vastaavia sisältöjä, joissa tarjotaan asiakkaille hyödyllistä tietoa ja vastauksia asiakkaiden yleisiin kysymyksiin. Asiakkaiden ostoprosessi alkaa usein juuri tiedonhankinnasta. Informatiivisella sisällöllä on siis tärkeä rooli potentiaalisten asiakkaiden luottamuksen rakentamisessa ja heidän ohjaamisessa eteen päin ostopolulla.

Pelkkä informatiivinen sisältö ei kuitenkaan vielä auta sinua saamaan verkkosivuillesi ihmisiä, jotka ovat jo valmiita ostamaan tarjoamiasi tuotteita tai palveluita. Tiedonhankinnan vaiheessa olevat potentiaaliset asiakkaat eivät vielä yleensä ole valmiita ostamaan, vaan vasta kartoittavat omaa tarvetta ja sopivia ratkaisuvaihtoehtoja.

Saadaksesi myyntiä, tarvitset verkkosivuillesi myös sellaista sisältöä, joka vastaa tuotteisiisi ja palveluihisi liittyviin kaupallisiin ja transaktionaalisiin hakukyselyihin. Avainsanojen valitsemisen tärkein asia kullekin kirjottamallesi sisältösivulle on miettiä hakukoneen käyttäjän hakuintentiota suhteessa siihen, mikä kunkin sivun tarkoitus verkkosivuillasi on.

Et halua valita palveluiden tai tuotteiden myyntisivuille informatiivisen hakuintention avainsanoja, mutta esimerkiksi yrityksen blogiartikkeleihin taas kannattaa useimmiten valita juuri informatiivisen intention avainsanoja sisältöjen optimointiin.

Miten saat selville eri avainsanojen hakuintention?

Googlen avainsanasuunnittelija ei kerro sinulle, millainen hakuintentio kullakin avainsanalla on. Osasta avainsanoja voit suhteellisen helposti järkeillä myös itse, millaisia hakutuloksia hakukoneen käyttäjä etsii valitessaan kyseisen avainsanavaihtoehdon hakukyselyyn. Joskus tätä voi kuitenkin olla vaikeaa hahmottaa! Voit selvittää jokaisen eri avainsanavaihtoehdon hakuintention erittäin helposti.

Mene Googleen ja tee haku avainsanalla, jonka hakuintentiota pohdit. Saamasi orgaaniset hakutulokset (eli ne, jotka näkyvät ’sponsoroitu’ luokiteltujen sisältöjen jälkeen) osoittavat sinulle pomminvarmasti, mitä ihmiset etsivät ja haluavat löytää käyttäessään kyseistä avainsanaa. Mikäli saamasi hakutulokset ovat palveluiden tai tuotteiden myyntisivuja ja verkkokauppoja, hakusanan intentio on silloin kaupallinen tai transaktionaalinen. Jos saat tulokseksi avainsanan aihetta yleisellä tasolla selittäviä informatiivisia sisältöjä, avainsanan hakuintentio on informatiivinen.

Avainsanan kilpailutilanne kertoo, kuinka helppoa tai vaikeaa avainsanalla on saada näkyvyyttä hakukoneissa

Googlen avainsanasuunnittelija kertoo sinulle avainsanan kilpailutilanteen kolmella eri luokituksella: pieni, keskisuuri ja suuri. Yli puolet hakukoneiden hakukyselyistä on yhden tai kahden sanan kyselyitä. Yhden ainoan sanan hakukyselyissä on tyypillisesti kaikkein suurin hakuvolyymi, mutta tyypillisesti myös kaikkein kovin kilpailu.

Mitä enemmän jollakin tietyllä avainsanalla optimoitua sisältöä verkosta löytyy, sitä vaikeampi sinun on saada omalle sisällöllesi näkyvyyttä kyseisellä avainsanalla. Sellaisilla avainsanoilla, joilla on paljon kilpailua, on erityisen vaikeaa saada näkyvyyttä erityisesti pienille ja suhteellisen tuntemattomille verkkosivuille ja uusille vasta avatuille verkkosivuille.

Yhden hakusanan kyselyissä hakuintentio on myös useimmiten informatiivinen. Usein on kannattavampaa valita ns. long tail avainsana, eli kahden tai useamman sanan avainsana sisältöjen optimointiin kuin yhden sanan avainsana. Etenkin, jos verkkosivustosi ja brändisi ei vielä ole erityisen tunnettu. Joissain tapauksissa myös yhden sanan avainsanat toimivat hyvin, jos löydät sellaisen yhden sanan avainsanan, jonka hakuintentio sopii kirjoittamaasi sisältöön, eikä avainsana ole liian kilpailtu.

Karkeasti voidaan sanoa, että pyri aina mahdollisuuksien mukaan valitsemaan kirjoittamallesi sisällölle sellainen avainsana, jolla on mahdollisimman vähän kilpailua ja mahdollisimman paljon hakuvolyymia. Muista kuitenkin aina tarkastaa myös avainsanan hakuintentio!

Otetaan havainnollistava esimerkki kauneushoitola Hehkun avainsanatutkimuksesta. Tutkimus Googlen avainsanasuunnittelijalla osoitti, että sanaa ’kosmetologi’ haetaan Googlesta 1000 – 10 000 kertaa kuukausittain. Hakuvolyymia on paljon ja tämän avainsanan kohdalla ei myöskään juuri ole kilpailua! Tätä ei kuitenkaan kannattaisi valita kosmetologipalveluiden myyntisivun avainsanaksi siihen liittyvän hakuintention takia.

Mikäli joku kirjoittaa Googleen hakusanaksi ’kosmetologi’, saatujen hakutuloksien perusteella hän etsii tietoa siitä, mitä kaikkea kosmetologi tekee, millainen kosmetologin koulutus on ja paljonko kosmetologi tienaa. Hän ei siis ole kiinnostunut kosmetologin palveluista välttämättä lainkaan vaan saattaa suunnitella itse ryhtyvänsä kosmetologiksi tai on utelias sen suhteen, mitä kaikkea kosmetologi tekee.

Kauneushoitola Hehkun kosmetologipalveluiden myyntisivulle sopisi avainsanaksi paljon paremmin esimerkiksi ’kosmetologi Lappeenranta’. Hakuvolyymi on vain 100-1000 hakua kuukaudessa, eli vähän verrattuna sanaan ’kosmetologi.’ Myös tällä avainsanalla on kilpailua vain vähän, mutta Googlen hakutuloksissa saadaan tällä kyselyllä tuloksina eri kauneushoitoloita Lappeenrannassa ja avainsanan intentio on selvästi kaupallinen tai jopa transaktionaalinen.

Koska avainsanalla ’kosmetologi Lappeenranta’ on vain vähän kilpailua, oikeanlainen hakuintentio ja suhteellisen hyvä hakuvolyymi, tällä avainsanalla olisi suhteellisen helppoa saada kauneushoitola Hehkun kosmetologipalveluiden myyntisivulle paljon potentiaalisia asiakkaita hakukoneista.

Bonusvinkki: Ennen kuin aloitetaan hakukoneoptimoitujen sisältöjen kirjoittaminen Hehkun verkkosivuille, käydään vielä kurkistamassa ensimmäisten hakutulossivujen sisältöä. Klikataan tuloksiin ja tarkastellaan hyville sijoille nousseita sivuja. Tutkitaan, millaista sisältö on rakenteellisesti ja mitä asioita sivuilla käydään läpi. Älä koskaan kopioi sisältöä suoraan kilpailijoilta! Käsitele kuitenkin omassa tekstissäsi samat aihealueet, mutta pyri tarjoamaan enemmän asiakasta kiinnostavaa tietoa ja laadukkaampaa sisältöä, kuin kilpailijan verkkosivuilla. Kurkkaamalla, millaista sisältöä Google nostaa hyville sijoille hakutuloksissa valitsemallasi avainsanalla näet, millainen sisältö on eniten kiinnostanut kyseistä avainsanaa hakeneita. Voit ottaa inspiraatiota sisällön rakenteesta ja aihepiireistä, mutta tee aina oma teksti.

Avainsanan hakuvolyymi

Hakuvolyymin tärkeys avainsanajojen valinnassa riippuu paljolti siitä, mitä sinä myyt ja kuinka laajalle kohderyhmälle.

Hakuvolyymi kertoo yksinkertaisesti siitä, miten paljon milläkin avainsanavaihtoehdolla tehdään hakuja keskimäärin kuukausittain tietyllä ajanjaksolla. Hakuvolyymi ei ole avainsana-analyysissa yhtä kriittinen, kuin avainsanan hakuintention ymmärtäminen tai avainsanan kilpailutilanteen huomiointi.

Jos kuvitellaan, että sinulla on asiantuntijayritys, joka myy toisille yrityksille tarkoin rajattuja ja suhteellisen kalliita asiantuntijapalveluita ja olet yrityksen ainut työntekijä, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti sekä tekee itse yrityksen kaiken markkinoinnin, sinulla on hyvin rajallinen kapasiteetti palveluiden tuottamiseen & sisällöntuotantoon. Et tässä tilanteessa pysty palvelemaan kovin laajaa asiakaskuntaa. Kohderyhmäsi ei ole erityisen laaja, etkä tarvitse erityisen paljon liidejä, mutta tarvitset mahdollisimman laadukkaita liidejä, jotka ovat suhteellisen lähellä ostopäätöstä.

Tällaisessa tilanteessa saadaan parhaat tulokset optimoimalla verkkosivujen sisällöistä suurin osa mahdollisimman relevantilla tavalla palveluitasi kuvaaville avainsanoille, joilla on kaupallista ja transaktionaalista hakuintentiota. Nämä ovat tyypillisesti kahden tai useamman sanan avainsanoja, joilla ei ole yhtä paljon hakuvolyymia kuin yhden tai kahden sanan avainsanoilla, joiden intentio on usein informatiivinen.

Jos taas olet asiantuntijayrittäjä, joka rakentaa itselleen skaalautuvaa digibisnestä ja verkkosivuillasi myydään digitaalisia valmennuksia ja kurssisisältöjä suhteellisen isolle kohderyhmälle, sinun olisi hyvä saada mahdollisimman paljon potentiaalisia asiakkaita verkkosivuillesi. Haluat saada potentiaalisia asiakkaita sähköpostilistallesi, lukemaan blogiasi ja saada heitä tutustumaan brändiisi pitkäjänteisesti ja ohjata heitä kohti itsenäistä ostopäätöstä ja digituotteiden ostoa. Haluat todennäköisesti myydä mahdollisimman paljon digitaalisia tuotteitasi.

Tässä tilanteessa verkkosivujen sisältöjä kannattaa mahdollisuuksien mukaan optimoida mahdollisimman suuren hakuvolyymin avainsanoille, jotka liittyvät mahdollisimman relevantisti myymiesi digituotteiden sisältöihin ja aihepiireihin sekä informatiivisesti että kaupallisesti. Muista kuitenkin aina ensisijaisesti tarkastella avainsanojen hakuintentiota ja kilpailutilannetta ennen avainsanan valintaa.

Mikäli jollain tietyllä avainsanalla on suuri hakuvolyymi, mutta myös paljon kilpailua ja Google haun kärkituloksissa on useita tunnettuja brändejä ja isoja verkkosivustoja, et todennäköisesti voi mitenkään päästä hakutulosten ensimmäiselle sivulle niiden joukkoon kyseisellä avainsanalla, jos oma brändisi ei ole erityisen tunnettu ja sinulla on pieni verkkosivusto.

Google Ads mainonnan klikkaushinnat

Muut avainsanatyökalut kuin Googlen oma avainsanasuunnittelija eivät näytä sinulle dataa siitä, millaisia minkäkin avainsanavaihtoehdon klikkaushinnat ovat maksetussa hakukonenäkyvyydessä. Mainonnan klikkaushinnat eivät sinällään ole erityisen merkityksellisiä avainsana-analyysissa, mutta jos etsit erityisesti kaupallisia tai transaktionaalisia avainsanoja sisällöllesi Googlen avainsanasuunnittelijan avulla, Google Ads mainonnan klikkaushintoja kannattaa silmäillä.

Mikäli joku tekee maksetun mainonnan kampanjoita jollakin tietyllä avainsanalla, tällä avainsanalla on kaupallista potentiaalia ja kohdeyleisö todennäköisesti käyttää tätä avainsanaa kaupallisissa ja transaktionaalisissa hauissa.

Voidaan karkeasti sanoa, että mitä korkeammat klikkaushinnat jollakin tietyllä avainsanavaihtoehdolla on, sitä suurempi kaupallinen potentiaali kyseisellä avainsanalla on! Muista kuitenkin myös se, että vaikkei jollain avainsanalla ole klikkaushintoja Google Ads mainonnassa, se ei automaattisesti tarkoita sitä, ettei avainsana voisi olla kaupallisesti potentiaalinen. Se kertoo vain siitä, ettei kyseistä avainsanaa ei ole hyödynnetty Google Ads mainonnassa.

Googlen hakukentän käyttö avainsanatutkimuksessa

Googlen hakukenttää on helppoa hyödyntää avainsanatutkimuksen prosessissa ja sen avulla voit saada arvokasta tietoa siitä, mitä erilaisia aiheita sinun kannattaa käydä läpi kirjoittaessasi jostain tietystä aiheesta verkkosivuille. Voit saada Googlen hakukentästä myös ideoita yrityksesi somepostausten aiheisiin tai muuhun sisältömarkkinointiin.

Aiemmin käytiin jo läpi, miten voit Googlen hakukentän avulla tarkastaa eri avainsanavaihtoehtojen hakuintention manuaalisesti tekemällä haun avainsanalla, jonka hakuintentiota haluat selvittää. Googlen hakukentästä on sinulle muutakin hyötyä avainsanatutkimuksessa!

Voit halutessasi käyttää Googlen hakukenttää erilaisten avainsanavaihtoehtojen ideointivaiheessa ennen kuin syötät erilaisia avainsanavaihtoehtoja avainsanasuunnittelijaan ja alat tutkia niiden dataa.

Tee hakuja avainsanoilla, joille harkitset kirjoittavasi sisältöä ja katso ’ihmiset kysyvät myös’ osio, sekä ’aiheeseen liittyvät haut’ osio. Nämä voivat tarjota sinulle uusia näkökulmia ja ideoita, joita et ehkä itse olisi keksinyt. Poimi talteen kaikki mahdolliset avainsanaideat ja tutki sen jälkeen niihin liittyvää dataa Googlen avainsanasuunnittelijan avulla.

Palataan vielä hetkeksi kuvitteellisen kauneushoitola Hehkun maailmaan. Kuvitellaan, että olen sopinut yrittäjän kanssa kirjoittavani heille muutamia blogiartikkeleita, jotka käsittelevät heidän tärkeimpiä palveluitaan. Yksi aihe, josta minun tulee kirjoittaa blogiteksti on Hydrafacial kasvohoito. Menen Googleen ja teen haun sanoilla ’mikä on Hydrafacial kasvohoito.’ Saan vastauksen tähän kysymykseen, mutta katsomalla läpi ’ihmiset kysyvät myös’ sekä ’liittyvät haut’ osioiden hakukyselyt saan nopeasti selville, mitä aihepiirejä minun kannattaa aiheen perustietojen lisäksi käydä läpi blogiartikkelissa.

Katsomalla näitä osioita näen jo ensisilmäyksellä, että Hydrafacial kasvohoidosta kiinnostuneita kiinnostaa tietää ainakin se, mitä hoito tarkalleen tekee iholle, kenelle Hydrafacial hoito soveltuu parhaiten, kauanko hoitoon yleensä menee aikaa, millaisia kokemuksia muilla on Hydrafacial hoidosta, miten ihoa kannattaa hoitaa käsittelyn jälkeen ja onko Hydrafacial hoidolla hyödyllisiä ja myönteisiä vaikutuksia ikääntyvään ihoon. Minulla on jo minuutin nopealla vilkaisulla kuusi erilaista aihealuetta, jotka minun kannattaa käydä läpi Hydrafacial kasvohoitoon liittyvässä blogiartikkelissa. Aiheen perustiedoista ja näistä kuudesta eri aihealueesta pystyy rakentamaan kattavan ja kohdeyleisöä takuuvarmasti kiinnostavan blogitekstin.

Poimi avainsanatutkimuksesta ideoita sisältömarkkinointiin

Useista Hydrafacial kasvohoitoon liittyvistä ’ihmiset kysyvät myös’ sekä ’liittyvät haut’ kysymyksistä olisi helppoa muotoilla myös lyhyitä somepostauksia, jos kauneushoitola Hehku haluaisi boostata erityisesti tämän kasvohoidon myyntiä ja tulla tunnetuksi siitä myös somessa.

Yrittäjä voisi tehdä myös kaikista muista tarjoamistaan kasvohoidoista samanlaisen hakukyselyn ja löytää nopeasti valtavan määrän ideoita eri kasvohoitojen somemarkkinointiin ja muuhunkin sisältömarkkinointiin tutkimalla eri hakukyselyitä, joita ihmiset tekevät aiheeseen liittyen.

Vaikuttava ja tuloksellinen sisältömarkkinointi perustuu aina siihen, että teet sisältöjä aiheista, joista potentiaaliset asiakkaasi haluavat tietää ja oppia lisää. Googlen hakukenttää hyödyntämällä saat nopeasti kartoitettua, mitä kaikkea ihmiset kysyvät liittyen tarjoamiisi tuotteisiin tai palveluihin. Voit Googlen hakukentän kautta kokeilemalla erilaisia hakuja ja avainsanoja bongata myös mahdollisia epäilyksiä tai huolenaiheita, jotka liittyvät toimialaasi, tuotteisiisi tai palveluihisi. Ymmärtämällä asiakkaiden mahdollisia ostamisen esteitä ja ennakkoluuloja paremmin, pystyt paremmin taklaamaan myös niitä yrityksesi sisältömarkkinoinnissa.

Avainsanatutkimus Googlen avainsanasuunnittelijalla & Googlen hakukenttää hyödyntäen


Kiitos, että luit tämän blogiartikkelin!


Mikäli pidit tästä artikkelista tai uskot, että muidenkin kannattaisi lukea tämä, saa tekstin ehdottomasti jakaa myös kollegoille!

Artikkelin lähteet:

Mitä erilaisia hakuintentioita hakukoneen käyttäjillä on: Backlinko

Eri hakuintentioihin liittyvien hakujen prosenttiosuudet 2022: Semrush

Tiedätkö jo, mitä kaikkea sinun tulee huomioida, kun kirjoitat hakukoneoptimoitua sisältöä verkkosivuille ja kuinka saat Googlen nostamaan kirjoittamasi sisällöt hyville sijoille hakutuloksissa? Lue seuraavaksi: Miten teet verkkosivujen sisällön hakukoneoptimoinnin?

Samankaltaiset artikkelit