Verkkosivujen hakukoneoptimoinnilla voit saada verkkosivuillesi joka kuukausi sadoista tuhansiin potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita siita, mita myyt. Teksti ja nousujohteinen kayra.

Vaikuttavaa Sisältöä toteuttaa monipuolisia hakukoneoptimoinnin palveluita


Ensimmäiseksi toimenpiteeksi suosittelen aina hakukoneoptimoinnin alkukartoitusta.

Alkukartoituksen pohjalta voidaan muodostaa verkkosivuillesi räätälöity SEO-strategia ja päättää seuraavat toimenpiteet.

Mietitkö, millainen hakukoneoptimoinnin palvelu olisi yrityksesi verkkosivuille sopivin kokonaisuus?

Alkukartoitukset

Alkukartoitus on aina tuloksellisen hakukoneoptimoinnin ensimmäinen askel. Kartoituksella tutkitaan verkkosivujesi hakukoneoptimoinnin lähtötilanne.

SEO-strategiat

Yrityksellesi räätälöityyn SEO-strategiaan määritellään hakukoneoptimoinnin tavoitteet ja keinot, kuinka niihin päästään parhaiten.

Avainsanatutkimukset & sisältösuunnitelmat

Tämä palvelu sopii yrityksille, jotka haluavat itse toteuttaa verkkosivujen sisällöt & saada valmiin SEO-ammattilaisen laatiman suunnitelman hakukoneoptimoidun sisällön kirjoittamiseen.

Verkkosivujen hakukoneoptimointi kuukausittain

Hakukoneoptimointi tuo parhaat tulokset pitkällä aikavälillä ja voit ostaa minulta verkkosivujen kokonaisvaltaista hakukoneoptimointia kolmen-, kuuden-, tai 12-kuukauden sopimuksella.

Verkkosivujen hakukoneoptimoinnissa kannattaa lähteä liikkeelle alkukartoituksesta

Alkukartoituksella saadaan tietää, millaisista hakukoneoptimoinnin toimenpiteistä yrityksesi verkkosivuille on eniten hyötyä.

Saat valmiin listan tärkeimmistä kehitysaskeleista, joilla yrityksesi verkkosivut alkavat saada enemmän hakukonenäkyvyyttä ilman maksettua mainontaa. Hintaan sisältyy myös 30-minuutin tapaaminen, jossa käyn läpi tulokset yrityksesi avainhenkilöiden kanssa ja kerron käytännössä, miten kannattaa edetä. 

Alkukartoitus ei sido sinua mihinkään, eikä velvoita sinua ostamaan hakukoneoptimoinnin palveluita minulta. Halutessasi teen mielelläni yrityksellesi tarjouksen sivustollesi tarvittavista hakukoneoptimoinnin toimenpiteistä alkukartoituksen jälkeen.

Mikäli päätät palkata minut kehittämään verkkosivujesi hakukonenäkyvyyttä alkukartoituksen jälkeen, saat alkukartoituksen ilmaiseksi!

Alkukartoituksessa tutkitaan ja raportoidaan helposti ymmärrettävään muotoon:

 • Verkkosivujen tekninen toimivuus & latautumisnopeus
 • Verkkosivujen käytettävyys ja saavutettavuus
 • Verkkosivujen sisällöt hakukoneoptimoinnin näkökulmasta
 • Yleiset on-page SEO elementit
 • Tarkastetaan sivuston indeksoitumisongelmat
 • Sivuston rakenne ja sisäiset linkitykset
 • Sivuston backlinkit ja off-page SEO elementit
 • Sivuston toimivuus, latautumisnopeus ja käytettävyys mobiililaitteilla
 • Kaikkien näiden osa-alueiden kehitysehdotukset ja konkreettiset toimenpiteet, joita sivustolla tulee tehdä hakukonenäkyvyyden parantamiseksi

390 € + ALV 24 % 

Haluatko verkkosivuillesi hakukoneoptimoinnnin alkukartoituksen?

Lähetä minulle tilaus sähköpostiin tiina@vaikuttavaa-sisaltoa.fi 

Laitan sinulle allekirjoitettavaksi sopimuksen yrityksesi verkkosivujen hakukoneoptimoinnin alkukartoituksesta.

Voit suoraan hyväksyä sopimuksen tai halutessasi esittää minulle kysymyksiä, jos sinulla on kysyttävää alkukartoituksesta.

Kun olet hyväksynyt sopimuksen, toteutan verkkosivuillesi hakukoneoptimoinnin alkukartoituksen, teen raportin ja sovin kanssasi ajankohdan raportin läpikäyntiin.

SEO-strategia verkkosivuille

Alkukartoituksen jälkeen verkkosivujen hakukoneoptimoinnin seuraava toimenpide on laatia SEO-strategia näkyvyyden kehittämiseen ja sivuston hakukoneoptimointiin.

Verkkosivustollesi räätälöity SEO-strategia auttaa määrittämään, miten verkkosivujen hakukoneoptimoinnista saadaan paras hyöty yrityksellesi, millaisilla avainsanoilla ja aiheilla halutaan houkutella vierailijoita sivustolle ja miten voidaan parhaiten saavuttaa haluttuja tavoitteita.

Strategia muodostetaan yhdessä yrityksesi avainhenkilöiden kanssa, huomioiden yrityksesi liiketoiminnan tavoitteet. Strategian muodostamisessa toteutetaan myös kilpailija-analyysi yrityksesi kilpailijoista, jotka kilpailevat hakukonenäkyvyydestä samanlaisilla avainsanoilla, joilla yrityksesi haluaa liikennettä verkkosivuille.

Strategiaan määritellään:

 • Alkukartoituksessa havaittujen akuuttien toimenpiteiden toteutuksen aikataulu ja toimenpidekuvaus
 • Miten verkkosivujen hakukoneoptimointi saadaan tukemaan yrityksesi liiketoiminnan tavoitteita
 • Millaisilla avainsanoilla sivuston liikennettä halutaan kasvattaa ja millaisille sisältösivuille erityisesti halutaan saada liikennettä hakukoneista
 • Mitä sivuston olemassa olevia sisältöjä voidaan parantaa ja päivittää hakukoneoptimoituun muotoon
 • Millaisia uusia sisältöjä verkkosivuille toteutetaan liikenteen kasvattamiseksi ja kuinka monta niitä toteutetaan kuukausittain
 • Mitkä yritykset ovat yrityksen kovimpia kilpailijoita hakukonenäkyvyydessä, millainen toimialan kilpailutilanne on ja miten onnistutaan vallitsevassa kilpailutilanteessa kehittämään oman sivuston näkyvyytttä
 • Millä aikavälillä SEO-työ alkaa tuottaa selkeitä ja näkyviä tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
 • Miten tavoitteiden saavuttamisen seurataan ja raportoidaan
 • Miten verkkosivustolle voidaan toteuttaa ulkoisten linkitysten rakentamista

SEO-strategia 2490 € +ALV 24 %

SEO-strategia muodostaa pitkän aikavälin suunnitelman verkkosivujen hakukoneoptimointiin

SEO-strategia on välttämätön, kun halutaan tehdä hakukoneoptimointia pitkällä aikavälillä tuloksellisesti.

Voit ostaa SEO-strategian ja avainsanatutkimuksen sekä sisältösuunnitelman itsenäiseen verkkosivujen hakukoneoptimointiin, jos yritykselläsi on resurssit toteuttaa hakukoneoptimoinnin toimenpiteitä käytännössä.

Alkukartoituksen jälkeen SEO-strategia on verkkosivujen hakukoneoptimoinnin ensimmäinen askel myös silloin, kun haluat ulkoistaa verkkosivujen hakukoneoptimoinnin SEO-asiantuntijalle.

Strategiaan määritellään, mitä tavoitteita verkkosivujen hakukoneoptimoinnille asetetaan, miten verkkosivujesi hakukoneoptimointia toteutetaan käytännössä ja miten tuloksia seurataan.

Avainsanatutkimus & sisältösuunnitelma

Tämä palvelu sopii yrityksille, jotka haluavat itse toteuttaa verkkosivujen sisällöt, mutta saada valmiin helposti hahmotettavan SEO-ammattilaisen laatiman suunnitelman ja ohjeistuksen laadukkaan ja hakukoneoptimoidun sisällön kirjoittamiseen.

Kartoitetaan, mitkä viisi tai mitkä kymmenen sisältösivua yrityksesi verkkosivuilla ovat liiketoiminnallisesti kaikkein tärkeimmät. Mitä palveluita tai tuotteita halutaan saada myytyä eniten tai millaisten sisältöjen pariin halutaan saada liikennettä yrityksen verkkosivuille, jos on tarkoituksena luoda esimerkiksi hakukoneoptimoituja sisältöjä yrityksen blogiin.

Toteutetaan avainsanatutkimus, jolla saadaan selville millaista valittuihin 5-10 eri aiheeseen liittyvää sisältöä potentiaaliset asiakkaat etsivät verkosta ja millaista hakuja he tekevät valituista aiheista.

Laaditaan avainsanatutkimukseen pohjautuva sisältösuunnitelma viidelle tai kymmenelle tärkeälle sisältösivulle, jotka voivat olla palveluiden tai tuotteiden myyntisivuja tai blogiartikkeleita yrityksen verkkosivuilla.

Toteutukseen sisältyy:

 • Avainsanatutkimus ja avainsana-analyysi valikoiduista aiheista. Avainsanatutkimuksen löydöksistä koostetaan raportti.
 • Raportti käydään läpi 30-45 min palaverissa, jossa perehdytään eri avainsanavaihtoehtoihin yrityksen avainhenkilöiden kanssa ja valitaan, mille avainsanoille toteutetaan valmis sisältösuunnitelma ja ohjeistus sisällön kirjoittamiseen
 • Laaditaan sisältösuunnitelma valittujen avainsanojen sisällöille. Sisältösuunnitelmaan kirjataan kunkin hakukoneoptimoitavan sisältösivun H1 otsikko, sisällön rakenteen kuvaus, sisällön suositeltu pituus, H2 väliotsikot, sisällön metakuvausteksti ja kaikki sisällössä käsiteltävät aihealueet järjestyksessä
 • Saat valmiin helposti hahmotettavan suunnitelman ja selkeän ohjeistuksen asiakkaitasi kiinnostavan hakukoneoptimoidun sisällön kirjoittamiseen sekä raportin avainsanaideoista, jotka liittyvät yrityksesi keskeisimpiin tuotteisiin, palveluihin tai sanomaan.

Viidelle sisältösivulle

Viiden hakukoneoptimoidun sisällön avainsanatutkimus ja sisältösuunnitelma

490 € + ALV 24 %

Kymmenelle sisältösivulle

Kymmenen hakukoneoptimoidun sisällön avainsanatutkimus ja sisältösuunnitelma

990 € + ALV 24 %

Verkkosivujen hakukoneoptimoinnin täyshoito

Tämä palvelu sopii yrityksille, jotka haluavat antaa verkkosivujen hakukoneoptimoinnin ammattilaisen käsiin ja saada omat verkkosivut useilla liiketoiminnan kannalta relevanteilla avainsanoilla Googlen hakutuloksiin ensimmäiselle sivulle.

Täyshoidossa katsotaan ensimmäisen kuukauden aikana verkkosivujesi lähtötilanne, muodostetaan yrityksellesi räätälöity SEO-strategia sivuston hakukonenäkyvyyden kehittämiseen ja konkreettinen toimenpidesuunnitelma aikatauluineen.

Ensimmäisen kuukauden jälkeen yrityksesi verkkosivujen hakukoneoptimointia toteutetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti 3 kk, 6 kk tai 12 kk sopimuksen mukaan.

Täyshoito varmistaa yrityksellesi hyvän hakukonenäkyvyyden pitkällä aikavälillä ja tuo säännöllisesti verkkosivuille sadoista tuhansiin vierailijoita kuukausittain. Täyshoito aloitetaan alkukartoituksesta, jossa määritellään sivuston lähtötilanne ja tärkeimmät kehityskohteet.

Täyshoidon ensimmäisen kuukauden aikana toteutetaan kaikissa sopimuksissa:

 • Verkkosivujen hakukoneoptimoinnin alkukartoitus
 • Räätälöity SEO-strategia yrityksellesi
 • Konkreettinen toimenpidesuunnitelma aikatauluineen
 • Laaja avainsanatutkimus ja avainsana-analyysi verkkosivujen vanhojen sisältöjen hakukoneoptimointiin ja uusien hakukoneoptimoitujen sisältöjen toteutukseen sovitulle ajanjaksolle
 • Valmis sisältösuunnitelma ja julkaisusuunnitelma uusille sisällöille, jotka toteutetaan sovitun ajanjakson aikana

Ensimmäinen kuukausi 2 490–4790 € + ALV 24 %

*Ensimmäisen kuukauden hinta määrittyy työn laajuuden mukaan


Ensimmäisen kuukauden jälkeen täyshoito sisältää kaikissa sopimuksissa:

 • Verkkosivujen SEO-sisällöntuotanto
 • Sivuston teknisen optimoinnin toimenpiteet
 • Tärkeiden sisältösivujen metakuvaustekstien viilaaminen
 • Sivuston vanhojen sisältöjen hakukoneoptimointi sopimuksen mukaan
 • Strategiassa määriteltyjen avainsanojen näkyvyyden kehityksen seuranta
 • Verkkosivuston analytiikkaan pohjautuva raportti 3 kk välein ja raportin läpikäynti yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa
 • Sisältöjen kehittäminen analytiikan pohjalta

Täyshoito Startti 3 kk

Kolmen kuukauden täyshoidon aikana sivuston perusasiat saadaan kuntoon, saadaan optimoitua verkkosivuston olemassa olevia sisältöjä ja ehditään tuottaa valintasi mukaan kolmesta kuuteen uutta hakukoneoptimoitua sisältöä.

Näiden kolmen kuukauden aikana rakennetaan hyvän hakukonenäkyvyyden perusta.  Kolmen kuukauden aikana voidaan jo nähdä hieman tuloksia ja tämä on erinomainen startti parempaan hakukonenäkyvyyteen.

Lopuksi koostetaan raportti sivustolla tehdyistä hakukoneoptimoinnin toimenpiteistä ja näkyvyyden kehityksestä. Käydään raportti läpi yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa.

Täyshoito Startti 1

Yhdellä uudella kuukausittaisella 600-800 sanan hakukoneoptimoidulla sisältötekstillä

690€ /kk + ALV 24 %

Täyshoito startti 2

Kahdella uudella kuukausittaisella 600-800 sanan hakukoneoptimoidulla sisältötekstillä

950 €/kk + ALV 24 %

Täyshoito Gold 6 kk

Kuuden kuukauden täyshoito tuottaa selkeitä näkyviä ja mitattavia tuloksia. Sivuston 6 kk jatkuva optimointi varmistaa, että sivuston tekninen toimivuus, käytettävyys ja sisällöt saadaan hiottua timanttisiksi.

Panostamalla hakukoneoptimointiin 6 kk voit säästää mukavan summan yrityksesi Google Ads budjetista, sillä kuuden kuukauden jatkuvan ja kokonaisvaltaisen optimoinnin työn jälkeen saadaan useille valituille avainsanoille hyviä sijoituksia Googlen hakutuloksissa orgaanisesti.

Kuudessa kuukaudessa ehditään valintasi mukaan toteuttaa sivustolle kuudesta kahteentoista uutta laadukasta sisältöä, jotka kasvattavat sivustosi liikennettä useilla liiketoiminnan kannalta relevanteilla avainsanoilla vielä kuukausienkin päästä.

Kolmen kuukauden jälkeen sekä lopuksi koostetaan kattava raportti sivustolla tehdyistä hakukoneoptimoinnin toimenpiteistä ja näkyvyyden kehityksestä. Käydään raportti läpi yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa.

Täyshoito Gold 1

Yhdellä kuukausittaisella 600-800 sanan hakukoneoptimoidulla sisältötekstillä

890 €/kk + ALV 24 %

Täyshoito gold 2

Kahdella kuukausittaisella 600-800 sanan hakukoneoptimoidulla sisältötekstillä

1250 €/kk + ALV 24 %

Täyshoito Platina 12 kk

Vuoden jatkuvalla kokonaisvaltaisella hakukoneoptimoinnilla ja SEO-sisällöntuotannolla sivustollesi saadaan luotua pitkäaikainen näkyvyys hakukoneissa useilla liiketoiminnan kannalta relevanteilla avainsanoilla.

Panostamalla hakukoneoptimointiin 12 kk voit vähintään puolittaa Google Ads budjetin ja saat silti verkkosivuillesi saman verran tai enemmän vierailijoita, jotka ovat yrityksesi potentiaalisia asiakkaita. Hakukoneoptimoinnilla saatu näkyvyys myös jatkuu useista kuukausista vuosiin.

Vuodessa ehditään toteuttaa 12–24 laadukasta hakukoneoptimoitua sisältöä yrityksesi verkkosivuille. Näistä voidaan rakentaa blogiin kohderyhmää houkutteleva sisältökokonaisuus, jota päivittämällä vuosittain ajankohtaiseksi saadaan tehokkaasti ylläpidettyä yrityksesi hakukonenäkyvyyttä.

Yrityksesi ei enää tarvitse jatkuvaa säännöllistä uuden sisällön tuottamista verkkosivuilleen näkyvyyden ylläpitämiseksi.  12 kk täyshoito luo erinomaisen perustan pitkäaikaiselle hakukonenäkyvyydelle.

Kolmen kuukauden välein sekä lopuksi koostetaan kattava raportti sivustolla tehdyistä hakukoneoptimoinnin toimenpiteistä ja näkyvyyden kehityksestä. Käydään raportti läpi yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa.

Täyshoito Platina 1

Yhdellä uudella kuukausittaisella 600-800 sanan hakukoneoptimoidulla sisältötekstillä

1090 € /kk + ALV 24 %

Täyshoito platina 2

Yhdellä uudella kuukausittaisella 600-800 sanan hakukoneoptimoidulla sisältötekstillä

1450 €/kk + ALV 24 %


Miten verkkosivujen hakukoneoptimointi tapahtuu ja miksi se kannattaa tehdä? 

Verkkosivujen hakukoneoptimointi ei ole ainoastaan avainsanojen lisäämistä verkkosivuillesi, vaan siihen kuuluu useita erilaisia osa-aluetta. Hakukoneoptimointiin kuuluu on-page toimenpiteitä sekä off-page toimenpiteitä.  

On-page SEO on hakukoneoptimointia, jota tehdään verkkosivuillasi. On-page hakukoneoptimointiin sisältyy sivuston tekninen parantaminen, sivuston käytettävyydestä huolehtiminen sekä hakukoneoptimoidun sisällön tuottaminen verkkosivuille.

Off-page SEO tarkoittaa pääasiassa linkitysten rakentamista verkkosivustollesi ja sivustosi luotettavuuden ja auktoriteetin rakentamista.  Joskus pienetkin muutokset sivustollasi voivat parantaa yrityksesi verkkosivujen hakukonenäkyvyyttä, vaikka tyypillisesti tulosten rakentuminen vie muutamia kuukausia.  

Sivustosi hyvä tekninen toimivuus sekä verkkosivujen käytettävyys- ja saavutettavuuskriteerien täyttyminen ovat hakukonenäkyvyyden perusedellytyksiä. Mikäli verkkosivustosi on hyvin raskas ja toimii hitaasti tai täyttää huonosti Googlen verkkosivuille tärkeiksi määrittelemät käytettävyys- ja saavutettavuuskriteerit, nämä on saatava kuntoon ensimmäiseksi. 

Näiden lisäksi verkkosivuille tarvitaan laadukasta hakukoneoptimoitua sisältöä, joka voi nostaa sivustosi esiin Googlen hakutuloksissa useilla erilaisilla palveluidesi tai tuotteidesi kannalta relevanteilla hakusanoilla. Hakukoneoptimoinnin tulokset rakentuvat tyypillisesti useiden kuukausien aikana ja se on pitkäjänteistä jatkuvaa työtä. Hakukoneoptimoinnissa tulosten kehittymistä on hyvä seurata vähintään muutaman kuukauden välein ja verkkosivujen hyvä tekninen toimivuus tyypillisesti edellyttää säännöllistä ylläpitoa. 

Verkkosivujen hakukoneoptimointi kannattaa silti, sillä se pitää yllä sivustosi teknistä toimivuutta, parantaa verkkosivustosi käytettävyyttä ja tuo sivustollesi täysin ilman mainoseuroja jopa tuhansia potentiaalisia asiakkaita joka kuukausi.  Hakukoneoptimointi myös tuo yrityksellesi kilpailuetua, sillä suositun hakukoneoptimoinnin työkalun, Afreshin datan mukaan yli 90 % yritysten verkkosivuista ei lainkaan saa liikennettä hakukoneista ilman maksettua mainontaa.

Säästät markkinointibudjetissa merkittävästi rahaa verkkosivujen hakukoneoptimoinnin avulla, sillä yrityksesi ei enää välttämättä tarvitse laittaa rahaa maksettuun hakukonenäkyvyyteen. Mikäli yrityksesi kuitenkin tekee myös Google Ads mainontaa, verkkosivujen hakukoneoptimointi parantaa Google Ads mainonnan tuloksellisuutta ja todennäköisesti mainostesi klikkaushinnat tulevat alaspäin. Hakukoneoptimointi tehostaa myös yrityksesi maksettua hakukonenäkyvyyttä. 

Kun verkkosivujesi käyttäjäkokemus on hyvä ja sivustosi tarjoaa asiakkaillesi kiinnostavaa hakukoneoptimoitua sisältöä, saat toistuvasti verkkosivuillesi potentiaalisia asiakkaita juuri silloin kun he etsivät tietoa niistä tuotteista tai palveluista, joita yrityksesi tarjoaa. 

Edellä mainittujen hyötyjen lisäksi verkkosivujen hakukoneoptimointi tarjoaa yrityksellesi arvokasta dataa, jota voit hyödyntää yrityksesi sisältömarkkinoinnissa. 

Hakukoneoptimoidun sisällön luomiseen tarvittavat avainsanatutkimukset paljastavat, mikä yrityksesi potentiaalisia asiakkaita todella tuo yrityksesi verkkosivuille, millaisia yrityksesi tuotteisiin tai palveluihin liittyviä kysymyksiä he esittävät verkossa ja mistä liiketoimintasi osa-alueista he ovat erityisen kiinnostuneita. 

 Hakukoneoptimoinnin tarjoama data tarjoaa pitkällä aikavälillä kattavasti tietoa siitä, miten yrityksesi voi yhä paremmin verkkosivuilla ja muissa sisältömarkkinoinnin kanavissa palvella asiakkaita, rakentaa luottamusta ja saada lisää kauppaa. 

Tarvitsetko yrityksesi verkkosivuille hakukoneoptimoitua sisältöä? 

Onko yrityksellesi ajankohtaista aloittaa yritysblogi tai parantaa yritysblogin näkyvyyttä hakukoneissa? Oletko lanseeraamassa verkkosivuillasi myyntiin uusia digituotteita, joille haluat hakukoneoptimoidut myyntisivut? Pitäisikö yrityksesi palveluiden myyntisivuista saada myyvemmät ja hakukoneoptimoidut? 

SEO-content writing ja SEO-copywriting palvelut tarjoavat näihin tarpeisiin erinomaisen ratkaisun! Olen tuotteistanut valmiiksi muutamia erilaisia hakukoneoptimoituja tekstisisältöjä, joiden sisällöt ja hinnat näet tältä sivulta

SEO-copywriting palveluille katsotaan hinta tapauskohtaisesti sen mukaan, minkä pituinen myynnillinen sisältö on kyseessä ja kuinka laajat taustatyöt tekstin laatiminen edellyttää. 

Varaa tapaaminen, jos tarvitset SEO-copywriting palveluita! Keskustellaan siitä, millaisia copywriting sisältöjä yrityksesi tarvitsee verkkosivuille. Laadin sinulle tapaamisen pohjalta tarjouksen, joka on räätälöity yrityksesi tarpeisiin.  

Ollaan yhteyksissä! 

Verkkosivujen hakukoneoptimointi tuo yrityksellesi kilpailuetua.

-Tiina